CPWD Full Form In Gujarati | CPWD નું પુરૂનામ શું છે? | CPWD Meaning In Gujarati

Topic: CPWD Full Form In Gujarati | CPWD નું પુરૂનામ શું છે? | CPWD Meaning In Gujarati : નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારું એક નવા Full Form In Gujarati પોસ્ટમાં મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે CPWD નું પુરૂ નામ શું છે CPWD નો મતલબ શું થાય છે અને તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું

CPWD Full Form In Gujarati | CPWD નું પુરૂનામ શું છે? | CPWD Meaning In Gujarati

 

(1) CPWD Full Form In Gujarati | CPWD નું પુરૂ નામ શું છે?

મિત્રો CPWD નું પુરૂ નામ છે – સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (Central Public Works Department) જેનો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય કેન્દ્રીય જાહેર બાંધકામ વિભાગ, સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ની સ્થાપના જુલાઈ 1854 જેમ્સ બ્રુન-રેમ્સે અને ડેલહાઉસી એ કરી હતી, સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ નું વડુ મથક નવી દિલ્હી માં આવેલું છે, તેના વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ વિનીત કુમાર જયસ્વાલ છે

આના વિશે પણ જરૂર જાણો

(2) સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે ના અગત્યના પ્રશ્નો

  1. CPWD નું પુરૂ નામ શું છે? – સેન્ટ્રલ પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ
  2. CPWD ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? – જુલાઈ 1854
  3. CPWD ની સ્થાપના કોણે કરી હતી? – બ્રુન-રેમ્સે અને ડેલહાઉસી
  4. CPWD નું વડું મથક કયાં આવેલું છે? – નવી દિલ્હી
  5. CPWD ના વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? – વિનીત કુમાર જયસ્વાલ
CPWD Full Form In Gujarati

 

CPWD Full Form In Gujarati

 

CPWD ની સ્થાપના કોણે કરી હતી? - બ્રુન-રેમ્સે અને ડેલહાઉસી

 

CPWD નું વડું મથક કયાં આવેલું છે? - નવી દિલ્હી

 

CPWD ના વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? - વિનીત કુમાર જયસ્વાલ

 

મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને CPWD Full Form In Gujarati | CPWD નું પુરૂનામ શું છે? | CPWD Meaning In Gujarati વાળું પોસ્ટ પસંદ આવ્યું હશે આભાર

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *