ગુજરાતના જિલ્લાઓ | List of District in Gujarat

નમસ્તે મિત્રો તમને ખબર છે ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા છે? તો આપણે આ પોસ્ટમાં ગુજરાતના જીલ્લાઓ, list of district in gujarat વિશેની માહિતીઓ મેળવીશું

આ પણ જરૂર બાંચો : રમતો અને તેના મેદાન ના નામ

ગુજરાતના જિલ્લાઓ | list of district in gujarat
ગુજરાતના જિલ્લાઓ | list of district in gujarat

આ પણ જરૂર વાંચો : ગુજરાતમાં આવેલ વિદ્યાપીઠ વિશેની માહિતી

ગુજરાતના જિલ્લાઓ | List of District in Gujarat

 • જ્યારે 1 મે 1960 ના રોજ બોમ્બે રાજ્યમાંથી બે રાજ્યોના બનાવવામાં આવ્યા 1. મુંબઈ અને 2. ગુજરાત ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના 17 જિલ્લાઓ હતા
 • અમદાવાદ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, ડાંગ, જામનગર, જૂનાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહેસાણા, પંચમહાલ, રાજકોટ, સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર અને વડોદરા.
 • 1964માં અમદાવાદ અને મહેસાણાના ભાગોમાંથી ગાંધીનગરની રચના કરવામાં આવી હતી.
 • 1966માં વલસાડનું સુરતથી વિભાજન થયું હતું
 • 2 ઓક્ટોબર 1997ના રોજ, પાંચ નવા જિલ્લાઓ બનાવવામાં આવ્યા
 • ખેડામાંથી આણંદનું વિભાજન થયું હતું.
 • દાહોદનું પંચમહાલમાંથી વિભાજન થયું હતું.
 • ભરૂચમાંથી નર્મદાનું વિભાજન થયું.
 • વલસાડમાંથી નવસારીનું વિભાજન થયું હતું.
 • જૂનાગઢમાંથી પોરબંદરનું વિભાજન થયું.
 • 2000માં બનાસકાંઠા અને મહેસાણાના ભાગોમાંથી પાટણ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી હતી
 • 2 ઓક્ટોબર 2007ના રોજ, રાજ્યના 26મા જિલ્લા તરીકે તાપીને સુરતમાંથી વિભાજીત કરવામાં આવ્યું હતું.
 • 15 ઓગસ્ટ 2013 ના રોજ, સાત નવા જિલ્લાઓ બનાવવામાં આવ્યા
 • સાબરકાંઠામાંથી અરવલ્લીનું વિભાજન થયું.
 • અમદાવાદ અને ભાવનગર જિલ્લાના ભાગોમાંથી બોટાદ જીલ્લો બનાવવામાં આવ્યો હતો 
 • છોટા ઉદેપુરને વડોદરા જિલ્લામાંથી વિભાજીત કરવામાં આવ્યું હતું.
 • દેવભૂમિ દ્વારકાનું જામનગરમાંથી વિભાજન થયું હતું.
 • ખેડા અને પંચમહાલના ભાગોમાંથી મહિસાગરનું વિભાજન થયું હતું.
 • રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર જિલ્લાના ભાગોમાંથી મોરબી જીલ્લો બનાવવામાં આવ્યો હતો .
 • જૂનાગઢમાંથી ગીર સોમનાથનું વિભાજન થયું.
 • આમ હાલ ગુજરાતમાં ટોટલ 33 જીલ્લાઓ આવેલા છે તો ચાલો જોઈએ કયા કયા છે

આ પણ જરૂર વાંચો : પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતા 2021

ગુજરાતના જિલ્લાઓ નું કોષ્ટક | Table List of District in Gujarat

 1. અમદાવાદ
 2. અમરેલી
 3. આણંદ
 4. અરવલ્લી
 5. બનાસકાંઠા
 6. ભરૂચ
 7. ભાવનગર
 8. બોટાદ
 9. છોટા ઉદેપુર
 10. દાહોદ
 11. ડાંગ
 12. દેવભૂમિ દ્વારકા
 13. ગાંધીનગર
 14. ગીર સોમનાથ
 15. જામનગર
 16. જુનાગઢ
 17. કચ્છ
 18. ખેડા
 19. મહીસાગર
 20. મહેસાણા
 21. મોરબી
 22. નર્મદા
 23. નવસારી
 24. પંચમહાલ
 25. પાટણ
 26. પોરબંદર
 27. રાજકોટ
 28. સાબરકાંઠા
 29. સુરત
 30. સુરેન્દ્રનગર
 31. તાપી
 32. વડોદરા
 33. વલસાડ

આ પણ જરૂર વાંચજો : ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓ

આ પણ જરૂર વાંચજો : ભારતનાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ની યાદી

આ પણ જરૂર વાંચજો : ભારતીય મંત્રીઓની યાદી 2021

લેખક : મિત્રો ” ગુજરાતના જિલ્લાઓ | List of District in Gujarat ” આ પોસ્ટ તમે ગુજરાતી ટીપ્સ ટીમના Gujju Fan દ્વારા લેખીત પોસ્ટ વાંચી રહ્યા છો મિત્રો આ પોસ્ટ પસંદ આવ્યું હોય તો જરૂર શેયર કરજો આભાર

ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા છે?

33

સૌપ્રથમ ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા હતા?

17

15 ઓગસ્ટ 2013 ના રોજ ગુજરાતના નવા કેટલા જિલ્લાઓ બન્યા હતા?

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *